Asbestsanering


Brakke Asbestsanering BV is gespecialiseerd in het saneren en verwijderen van asbest. Bent u van plan een woning of schuur te gaan slopen, renoveren of te verbouwen? Bij sloopwerk wordt er eerst gecontroleerd of er asbest of asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Dit kan in verschillende materialen zitten, denk bijvoorbeeld aan dakbedekking, plafondplaten, CV-ketels, golfplaten en wanden. Brakke Asbestsanering BV is werkzaam op de zakelijke markt, maar verrichten ook saneringswerkzaamheden voor particulieren. Bij particulieren gaat het vaak om asbesthoudende golfplaten op daken van schuren, asbesthoudend dakbeschot in daken van woningen en asbesthoudende materialen in de woning, zoals asbest plafonds en isolatie.

Binnen asbest verwijderen of saneren

Wij maken onderscheid in binnen en buiten saneren. Bent u van plan om een woning die voor 1993 is gebouwd te gaan verbouwen? Dan is het raadzaam om eerst een asbestinventarisatie uit te voeren. Gebruik van asbest is verboden na 1993 in de realisatie van woningen, maar voor 1993 werd asbest veelvuldig gebruikt in de bouw van woningen en schuren. Asbest heeft namelijk een hoge isolatiegraad en werd veel toegepast als brandwerende coats. Asbest binnen saneren gaat om de volgende werkzaamheden:

Lees meer over asbest saneren binnen

Buiten asbest saneren

Asbesthoudende materialen die buiten de woning worden aangetroffen, vallen onder asbest saneren of verwijderen buiten. Hierbij gaat het vaak om asbesthoudende golfplaten op daken of dakbeschot onder dakpannen of riet. Wanneer er sprake is van asbesthoudende materialen is de eerste stap het opstellen van een asbestinventarisatie rapport. Bent u er niet zeker van of er asbesthoudende materialen in uw huis of schuur zit? Maak dan een vrijblijvende afspraak met ons. Wij komen graag bij u langs om te onderzoeken waar asbest in uw woning is verwerkt. Asbest saneren buiten gaat om de volgende werkzaamheden:

Lees meer over asbest saneren buiten

Kosten asbest saneren 

De kosten van voor het saneren van asbesthoudende materialen is afhankelijk van een aantal factoren. Hoeveel asbesthoudende materialen zijn er? Van wat voor soort asbest is en sprake? (risicoklassen asbest) Hoe moet het asbest gesaneerd worden? Hoe is de bereikbaarheid? Moet er gebruik gemaakt worden van een verreiker of stijger? Daarnaast moet er voordat er gesloopt wordt, een asbestinventarisatierapport opgesteld worden.

Asbestinventarisatierapport

In dit rapport staat beschreven waar zich asbesthoudende materialen bevinden in uw woning, schuur of bijgebouw. Brakke Asbestsanering BV werkt samen met een aantal onafhankelijke inspecteurs die het rapport voor u kunnen opstellen. Zodra het asbestinventarisatierapport is opgesteld, kan er begonnen worden met slopen. Afhankelijk van uw woonplaats, moet er een sloopmelding gemaakt worden bij de gemeente. Op de website van uw gemeente kunt u meer informatie vinden over het aanvragen van een sloopmelding. Vragen? Neem dan contact met ons op. We staan u graag te woord. 

Ontzorgen van uw werkzaamheden

Brakke Asbestsanering BV heeft veel ervaring in het saneren van asbest binnenshuis, maar ook buiten uw huis. Wij kunnen u ontzorgen van alle werkzaamheden die bij het saneren van asbesthoudende materialen komen kijken. Zo hoeft u zelf geen acties te ondernemen. Met onze specialistische teams kunnen wij snel en veilig de asbesthoudende materialen verwijderen en op een milieuvriendelijke manier afvoeren. Vraag ons naar de mogelijkheden.