Asbestsanering binnen

Asbest wat in een gebouw of ander object zit moet als binnensanering gesaneerd worden. (dat kunnen wij in de meeste gevallen voor u beoordelen maar het asbestinventarisatierapport geeft hier uitsluitsel over) Dat houdt in dat er een werkgebied wordt afgeschermd. Met onderdrukmachines wordt het op minimaal 20 pascal onderdruk wordt gebracht. Dit werkgebied is een containment waaraan weer een douchesluis gekoppeld is. Hierin kan de sanering plaats vinden. Als het asbest is verwijderd wordt er een eindmeting uitgevoerd om te kijken of er nog restanten zijn en de lucht schoon genoeg is. Dit wordt uitgevoerd door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium.