Asbestsanering buiten

Asbest wat buiten zit wordt als buitensanering verwijdert. (dat kunnen wij in de meeste gevallen voor u beoordelen maar het asbestinventarisatierapport geeft hier uitsluitsel over) hierbij gaat het vaak om asbesthoudende golfplaten of dakbeschot. Maar ook bekisting, kit , bitumen dakleien enz komen voor als buitensanering. Bij een buitensanering wordt het gebied afgezet met asbestlint en waarschuwingsborden en de douchewagen wordt aan het gebied geplaatst. Na het invullen van de registraties kan de sanering beginnen. Na het verwijderen van het asbest, het schoonmaken van de omgeving en na inspectie van een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium ontvangen wij de vrijgave.