Certificering

Bedrijven die asbest verwijderen moeten aan allerlei eisen voldoen.:

  • Asbestverwijderingsbesluit 2005
  • Besluit asbestwegen
  • Arbeidsomstandighedenbeslui Certificatieschema’s (bijlage XIIIa)
  • Bouwbesluit 2012
  • Productenbesluit asbest

In het certificatieschema voor asbestverwijdering staat beschreven hoe asbesthoudende producten en met asbest besmet materiaal tijdens sloop en renovatiewerkzaamheden moeten worden verwijderd. Ook is hierin beschreven hoe om te gaan met asbest dat is vrijgekomen na incidenten. Het asbestverwijderingsbedrijf moet aantoonbaar op de hoogte zijn van het certificatieschema en dient dit na te leven. Door het asbestverwijderingsbedrijf worden periodiek interne audits en werkplekinspecties uitgevoerd om vast te stellen of dit ook gebeurt.