Risicoklassen asbest

Asbesthoudende materialen zijn niet direct schadelijk voor onze gezondheid. Er is sprake van verschillende soorten asbest in verschillende risicogroepen. Een asbest dakbeschot dat nog prima intact is, hoeft niet direct schadelijk te zijn. Wanneer de asbesthoudende materialen echter beschadigen, kunnen er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De ernst van het gevaar is afhankelijk van de soort asbest en hoe het verwerkt is. Niet-hechtgebonden asbest is gevaarlijker dan hechtgebonden asbest. De vezels van niet-hechtgebonden asbest kunnen veel makkelijker los komen dan die bij hechtgebonden asbest.

Binnen de risicoklassen van asbest worden drie klassen onderscheiden Klasse 1, 2 en 2a. Bij klasse 1 is het risico op gevaar het minst en bij klasse 2a het meest. De verschillende klassen worden hieronder uitgelegd.

Risicoklasse 1: laag risico

Van risicoklasse 1 is sprake wanneer de asbestconcentratie die vrijkomt tijdens het saneren niet uitkomt boven de grenswaarde van <2.000 vezels/m³. Tijdens het saneren van klasse 1 asbest dient met beschermende kleding te dragen, die geschikt is voor het werken met asbest. Daarnaast dient er een halfgelaatmasker gedragen te worden (P3 of P3 disposable masker). Het te saneren asbest moet worden gemeld bij de arbeidsinspectie, uw gemeente en bij een gecertificeerde instelling. Het asbest afval dat wordt geproduceerd dient volgens de geldende regels te worden verwerkt.

Materialen die hechtgebonden asbest bevatten, niet zijn beschadigt, aangetast of verweerd en zonder breuk of verspanende bewerkingen verwijdert kunnen worden, vallen in risicoklasse 1. Denk hierbij aan de volgende toepassingen en materialen:

Risicoklasse 2: normaal risico

Voor het saneren van asbest dat in risicoklasse 2 valt, moet het saneringsbedrijf beschikken over het SC-530 certificaat. Het te saneren werk moet aangemeld zijn bij de arbeidsinspectie, uw gemeente en bij een gecertificeerde instelling. Tijdens het saneren moet er ten minste 1 Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) aanwezig zijn. Natuurlijk dienen de asbestsaneerders beschermende kleding te dragen, gebruik maken van de decontaminatie-unit en moet de omgeving op de juiste manier afgezet worden. Na het saneren dienen de werkzaamheden en omgeving vrijgegeven te worden door een onafhankelijk RVA geaccrediteerd laboratorium.

Zowel hechtgebonden als niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen vallen in risicoklasse 2. Breuk en verspanende werkzaamheden kunnen niet worden uitgesloten en er bestaat een reële kans dat asbeststof vrijkomt tijdens de werkzaamheden, boven de grenswaarde van >2.000 vezels/m³. Voorbeelden van toepassingen in risicoklasse 2 zijn:

Risicoklasse 2a: hoog risico

Voor het saneren van asbest dat in risicoklasse 2a valt, moet het saneringsbedrijf beschikken over het SC-530 certificaat. Het te saneren werk moet aangemeld zijn bij de arbeidsinspectie, uw gemeente en bij een gecertificeerde instelling. Tijdens het saneren moet er ten minste 1 Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) aanwezig zijn. Natuurlijk dienen de asbestsaneerders beschermende kleding te dragen, gebruik maken van de decontaminatie-unit en moet de omgeving op de juiste manier afgezet worden. Na het saneren dienen de werkzaamheden en omgeving vrijgegeven te worden door een onafhankelijk RVA geaccrediteerd laboratorium.

In risicoklasse 2a vallen materialen met niet-hechtgebonden asbest. Tijdens het saneren is breuk en verspanende handelingen niet te vermijden en is het vrijwel zeker dat asbeststofconcentraties vrijkomen die boven de grenswaarde van >2.000 vezels/m³* uitkomen. Voorbeelden van toepassingen in risicoklasse 2a zijn:

  • Asbesthoudende isolatiematerialen (leidingisolatie, asbest koord)
  • Spuitasbest (plaatmateriaal met amosiet tegen dakbeschot)
  • Niet-hechtgebonden asbesthoudende resten of besmettingen
  • Niet-hechtgebonden asbesthoudende plaatmateriaal (amosiet)

SC-530 certificering

Brakke Asbestsanering beschikt over het SC-530 certificaat. Dit betekend dat wij alle soorten asbest mogen en deskundig kunnen verwijderen. Lees meer over certificaten.

Soorten asbest verwijderen

Brakke Asbestsanering BV voert onder andere de volgende saneringswerkzaamheden uit: